Vybudovala a mezi lety 2008 a 2020 řídila tým komunikace a dárcovství v Domově Sue Ryder. Jako mentorka dnes předává svoje zkušenosti mnoha dobročinným organizacím při spolupráci na rozvoji jejich aktivit. Jana se dlouhodobě zajímá o filantropii, působí jako předsedkyně výkonné rady koalice Za snadné dárcovství. Koordinuje také činnost Nadace Independent Press, která stojí za Deníkem N, a je jednatelkou Sdružení Sue Ryder. Jana vystudovala VŠE v Praze.