12

prosinec
2021

Usedlost Cibulka získá kompletní novou střechu zdarma

Máme skvělou zprávu. Náš plán na obnovu usedlosti Cibulka zaujal i další podporovatele. Prvním významným partnerem je společnost Wienerberger, která se rozhodla filantropický projekt podpořit tím, že daruje novou střešní krytinu na celý nový areál. Jedná se o dar v řádu milionů korun. Ve videu z podzimní akce na Cibulce toto partnerství oznamují manželé Vlčkovi s Kamilem Jeřábkem, ředitelem společnosti Wienerberger.

„Když jsem procházel parkem a viděl tu ruinu, říkal jsem si, že si zaslouží něco mimořádného. Věnujeme na tuto usedlost střešní krytinu Bobrovka. Jsme moc rádi, že do toho jako firma můžeme jít,“ komentuje rozhodnutí pomoci Kamil Jeřábek, ředitel společnosti Wienerberger.

Za tento dar v řádu milionů korun za celý tým Nadace moc děkujeme!

Na Cibulce letos probíhaly záchranné práce. Dělníci zchátralé budovy vyčistili a takzvaně vystojkovali, tedy podepřeli pevnými dřevěnými konstrukcemi. Zpevnili také krov. Rozpadající se střechy na hlavní budově a domku zahradníka dělníci nahrazují provizorní střechou, aby dovnitř nezatékalo a budovy byly v suchu, než začne rekonstrukce.

Usedlost Cibulka v pražských Košířích, která poslední desítky let chátrala, do roku 2026 plánujeme kompletně zrekonstruovat a otevřít tu Středisko dětské paliativní péče s lůžkovým hospicem a také prostory pro veřejnost, například kavárnu.