Rozšířila tým Nadace, aby se v programovém týmu věnovala grantovým procesům. Vystudovala ergoterapii na 1. LF UK a poté management ve zdravotnických a sociálních organizacích FHS UK. Po působení v obecně prospěšné společnosti Asistence, kde vedla službu podporovaného zaměstnávání, přešla do Byznysu pro společnost, kde koordinovala aktivity na téma diverzity a pomáhala tak nastavovat strategie a procesy pro zaměstnávání znevýhodněných skupin zaměstnanců.