1

únor
2022

Vítáme v týmu Janu Havlenovou. Bude rozvíjet fundraising

V České republice se péči o závažně nemocné děti a jejich rodiny věnuje řada skvělých odborníků. Manželé Katarína a Ondřej Vlčkovi do této oblasti při založení Nadace vložili 1,5 miliardy korun. Přesto vnímáme, že dalšímu rozvoji dětské paliativní péče může velmi prospět, když pro tento účel bude k dispozici více zdrojů. Pomoci v tom mohou další dárci. Někteří se už spontánně ozvali a chtějí pomáhat. Vnímáme v tom pro rozvoj oboru významný potenciál, který chceme využít. 

Máme proto radost, že se do našeho týmu od února přidává Jana Havlenová. Náplní její práce bude tvorba a realizace fundraisingové strategie. Peníze od dárců se budou shromažďovat v samostatném fondu odděleném od běžného provozu Nadace rodiny Vlčkových. Využití najdou při podpoře praxe i vzdělávání odborníků, kteří pomáhají vážně nemocným dětem a jejich blízkým po celé republice.

Od založení Nadace máme hodně hezkých ohlasů na naše plány, a přestože zatím ani nenabízíme možnost, jak nás mohou lidé finančně podpořit, lidé nám dary sami nabízejí. Nadace je díky rodině Vlčkových finančně zajištěna a rekonstrukci Cibulky i svůj provoz hradí z původního vkladu. Zároveň víme, že pro péči o vážně nemocné děti a jejich rodiny v Česku budou další zdroje potřebné a velmi užitečné. Proto jsme se rozhodli přibrat do týmu Janu, která má s fundraisingem velké zkušenosti. Společně s ní vymýšlíme strategii a způsob, jak ještě více podpořit dětskou paliativní péči v celé republice. Už brzy vypíšeme i nadační granty, jejichž prostřednictvím budeme dále rozdělovat podporu poskytovatelům péče. Zatím z našich zdrojů, později můžeme pomoc posílit i díky dalším dárcům,“ odhaluje plány Ivana Plechatá, ředitelka Nadace rodiny Vlčkových.

Jana Havlenová vybudovala a mezi lety 2008 a 2020 řídila tým komunikace a dárcovství v Domově Sue Ryder. Jako mentorka dnes předává své zkušenosti mnoha dobročinným organizacím při spolupráci na rozvoji jejich aktivit. Jana se dlouhodobě zajímá o filantropii, působí jako předsedkyně výkonné rady koalice Za snadné dárcovství. Koordinuje také činnost Nadace Independent Press, která stojí za Deníkem N, a je jednatelkou Sdružení Sue Ryder. Jana vystudovala VŠE v Praze.

Vítáme Janu do týmu a těšíme se na spolupráci. Už jsme ji stihli vzít na Cibulku, kde jsme udělali společnou fotku celého našeho současného tým.

Na fotce jsou zleva: Jana Krákorová (vedoucí kanceláře) Mirek Čepický (ředitel komunikace), Ivana Plechatá (ředitelka Nadace), František Brychta (vedoucí projektu Cibulka), Ivana Dvořáková (architektka), Jana Havlenová (ředitelka fundraisingu).