13

červenec
2021

Představujeme vám novou ředitelku nadace

Máme neobyčejnou radost, že vám můžeme představit Ivanu Plechatou, novou ředitelku Nadace rodiny Vlčkových. Jakožto vítězka náročného výběrového řízení se k nám přidala od začátku července. Jak jsme uvedli už dříve, my dva (Katarína a Ondřej Vlčkovi) se plánujeme trochu stáhnout a nadaci budeme dále podporovat hlavně z pozice členů její správní rady.

Naše nová paní ředitelka Ivana přichází s bohatými zkušenostmi, které bude mít možnost ve své pozici skvěle uplatnit. Mezi lety 1998 a 2006 vedla Domov Sue Ryder, jehož počáteční etapa byla podobná příběhu usedlosti Cibulka. Následně do roku 2011 vedla Sue Ryder International s projekty v Evropě a Africe. Má zkušenosti s jednáními na mezinárodní úrovni, ale i v české politice, kde byla v 90. letech jako poslankyně členem Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku. V poslední době je aktivní v organizacích podporujících pacienty, nejnověji jako ředitelka Průvodce pacienta. Založila také nezávislé internetové médium Ozdravotnictvi.cz, které se od roku 2012 věnuje odborným tématům. Je dlouhodobě a přirozeně napojená na medicínské kruhy a věříme, že její znalosti i kontakty dokážeme společně co nejužitečněji využít pro zlepšování celkové situace rodin s pacienty, kteří potřebují paliativní péči.

Vedením výběru nové ředitelky nadace jsme pověřili poradenskou společnost Bubenik Partners. Vážíme si toho, že nám jejich zkušený tým své profesionální služby poskytl “pro bono“ a že Nadaci rodiny Vlčkových dále podporuje.

Velmi také děkujeme všem více než sto kandidátům, kteří se o pozici ve vedení nadace ucházeli. Bylo mezi nimi spousta výborných profesionálů, proto jsme výběru věnovali velkou péči i dostatek času. Volba Ivany byla ze strany správní i dozorčí rady nadace a také od HR expertů ze společnosti Bubenik Partners jednohlasná a jsme opravdu nadšeni, že Ivana naši nabídku přijala.

„V době, kdy jsem byla oslovena s nabídkou na pozici ředitele Nadace rodiny Vlčkových, jsem změnu ve své profesní kariéře nehledala. Nicméně se zvědavostí člověka, který ve zdravotně-sociální oblasti a naplňování potřeb pacientů působí téměř 25 let, mě ambiciózní plány Kataríny a Ondřeje Vlčkových v dětské paliativní péči zaujaly. Uvědomila jsem si, že mám zkušenosti, které mohu nabídnout, a zároveň jsem nechtěla, aby mě tato příležitost minula. Zaujala mě komplexnost plánů Nadace rodiny Vlčkových, tedy nejen cíl vybudovat první dětský hospic v České republice, ale vytvořit legislativní, finanční a profesní prostředí k tomu, aby kvalitní a dostupná paliativní péče pro děti mohla dlouhodobě existovat a všichni, kteří se jí věnují nebo ji potřebují, měli co nejlepší podmínky,“ říká Ivana Plechatá.

„Mým úkolem je realizovat ambiciózní vizi manželů Vlčkových, že do deseti let bude Česká republika udávat směr v moderní dětské paliativní péči. Toho lze dosáhnout jen širokou spoluprací motivovaných expertů, podporou výměny zkušeností jak v rámci naší země, tak mezinárodně, ale i upozorňováním na projekty péče pro těžce nemocné děti, které si zaslouží celospolečenskou podporu. Moc se těším na nelehkou, ale dobrodružnou cestu s lidmi, kteří mají ve svém životě dobře poskládané priority,“ dodává Ivana Plechatá.

Celý proces komentuje i Jan Bubeník, řídící partner Bubenik Partners: „V České republice šlo o dosud ojedinělý příklad angažování profesionálních ´executive search´ konzultantů na obsazení pozice ve vrcholovém vedení nevládní neziskové organizace. Vysoce strukturovaný a profesionální přístup Kataríny a Ondřeje Vlčkových ke každé fázi zřizování jejich rodinné nadace i k výběru jejího šéfa nám ve firmě imponoval. Kvalitní formulace zadání a profesionální nastavení všech kol výběrového procesu dávaly výborné vyhlídky na úspěšný výběr skutečně kompetentního kandidáta. Až nás ve firmě mrzelo, že vybrán může být jen jeden, protože odezva kandidátů i jejich kvalita překonala naše očekávání."

Volba vedení nadace nebyla snadná. Původně jsme hledali dva vhodné kandidáty, kteří se budou ve vedení nadace z pozic CEO a COO doplňovat. Ivana se nám všem ale natolik líbí, že jí svěřujeme sestavení celého týmu. Jednohlasně jsme se shodli, že je ta pravá kandidátka, která má potřebné zkušenosti ve všech oblastech relevantních pro to, aby naplnila ambiciózní misi nadace. Budeme Ivanu v dalších krocích podporovat a těšíme se na spolupráci, vývoj a realizaci plánů nadace.