5

říjen
2021

O rekonstrukci usedlosti Cibulka má zájem 48 týmů architektů. Špatný stav budov vyžaduje rychlou akci

Do prvního kola architektonické soutěže na novou podobu pražské usedlosti Cibulka se přihlásilo 48 týmů architektů. Z nich vybere odborná porota pět finalistů, kteří zpracují konkrétní návrhy na budoucí podobu celého areálu, v němž Nadace rodiny Vlčkových plánuje v roce 2026 otevřít Středisko dětské paliativní péče s lůžkovým hospicem a také prostory pro veřejnost. Usedlost je ve velmi špatném stavu a pro její úspěšnou záchranu a rekonstrukci je třeba jednat rychle.

Těší nás zájem všech architektonických studií, která se přihlásila a poslala svá portfolia. Ta nyní pečlivě studuje porota složená z odborníků na architekturu, krajinu, zdravotnictví a sociální péči. S pěti vybranými týmy uspořádáme už 22. října zahajovací workshop. Budeme s nimi diskutovat naše představy i potřeby cílových skupin a hledat vhodná řešení, abychom dospěli k co nejlepšímu a zároveň reálnému vítěznému návrhu. Rozhodnutí o něm máme naplánováno na přelom ledna a února 2022,“ říká František Brychta, vedoucí projektu Cibulka z týmu Nadace rodiny Vlčkových.

Dokončení celého projektu do roku 2026 je ambiciózní, ale reálné. „Všechny práce, které můžeme přímo ovlivnit, děláme velmi rychle, protože areál dlouho chátral a je ve velmi špatném stavu. Dělníci odvezli desítky kontejnerů suti z hlavní budovy a pomocí masivní dřevěné konstrukce podepřeli stropy a střechu, aby zabránili jejich zřícení. Brzy zakryjí i celou střechu hlavní budovy, aby do ní přestalo zatékat. S celým projektem je spojena i poměrně rozsáhlá schvalovací agenda. Se všemi relevantními institucemi jsme či v nejbližší době budeme v kontaktu a poskytujeme jim maximální součinnost. Jsme rádi, že našemu záměru zatím vyjadřují velkou podporu. Pokud bude trvat a vše proběhne v řádných termínech, zvládneme obnovu Cibulky podle plánu,“ říká Ivana Plechatá, ředitelka Nadace rodiny Vlčkových.

Při rekonstrukci usedlosti nejde jen o záchranu historické památky. Celý objekt je třeba také přizpůsobit, aby splňoval všechny požadavky pro provoz špičkového zdravotnického zařízení s lůžkovými i ambulantními službami pro děti se závažným onemocněním, u kterých je vysoké riziko, že se nedožijí dospělého věku. Středisko bude vybavené k podpoře nemocných dětí i jejich nejbližších. Zároveň bude část objektu sloužit také veřejnosti. Vznikne tu kavárna, klubovna nebo společenská místnost, kde budou probíhat vzdělávací, společenské či kulturní akce přirozeně propojující okolní komunitu a rodiny nemocných dětí, které žijí často ve velké společenské izolaci.

Porota soutěžního workshopu je složena z pěti nezávislých členů a tří zástupců Nadace rodiny Vlčkových. V porotě jsou tito odborníci: architekt Roman Brychta, architekt Petr Stolín, krajinářská architektka Markéta Veličková, vedoucí lékařka dětského podpůrného týmu, pediatr a dětský onkolog Lucie Hrdličková z Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol, Matěj Lejsal, ředitel Domova Sue Ryder, ředitelka Nadace rodiny Vlčkových Ivana Plechatá a zakladatelé Nadace rodiny Vlčkových Katarína a Ondřej Vlčkovi. Jako přizvaný odborník návrhy posoudí i architekt Josef Pleskot.

Dětská paliativní péče je určena dětským pacientům, kteří trpí život ohrožujícím nebo život limitujícím onemocněním. Život limitující onemocnění u dětí je definováno jako stav, kdy není léčba příčiny nemoci možná a kdy je obvyklé předčasné úmrtí. Život ohrožující onemocnění jsou taková, u nichž je vysoká pravděpodobnost předčasného úmrtí v důsledku těžké nemoci, byť může existovat i šance na dlouhodobé přežití do dospělosti, například u dětí, u kterých probíhá léčba zhoubného nádoru nebo které jsou po vážném úrazu přijaty do intenzivní péče. Paliativní péče, na které se podílí řada odborníků, by měla být zahájena v okamžiku stanovení diagnózy. Měla by být poskytována jak dítěti, tak jeho rodině. Jejím cílem je dosáhnout co nejvyšší možné kvality života dítěte i jeho blízkých.

Foto: Martin Salajka