20

březen
2021

Nadace rodiny Vlčkových: startujeme!

Tento týden jsme se zatajeným dechem oficiálně oznámili vznik Nadace rodiny Vlčkových (NRV) – organizace s jasně vytýčeným cílem pomáhat dětem se závažným onemocněním a jejich rodinám. Zároveň jsme se zavázali, že do NRV neprodleně převedeme aktiva v hodnotě přesahující 1,5 miliardy Kč, což z ní učiní největší soukromou nadaci v ČR.

Nápad založit Nadaci rodiny Vlčkových zrál nějakou dobu. V průběhu loňského roku – v době postižené globální pandemií koronaviru – ale začal nabírat konkrétnější obrysy. Celou věc jsme probírali hlavně během našich letních a podzimních toulek po lesích. A vzpomínám si, že přesnou velikost majetku, který do nadace vložíme, jsme dohodli během tradiční rodinné odpolední procházky na Štědrý den (že by z hladu? 😊). Od ledna šlo pak už o uchopení celé myšlenky a její přetavení ve skutečný projekt.

Zásadní pro nás bylo, aby účel nadace nebyl jen nějakou naší mlhavou představou, ale byl pokud možno co nejlépe definován a ukotven v realitě. Aby nebyl jen nějakým naším zbožným přáním, ale aby byl „otestován na lidech“. K tomu jsme si vypůjčili koncepty z produktového managementu – začít s určitou hypotézou, a posléze ji konzultovat s širší skupinou lidí (v produktovém managementu by to byli typicky zákazníci, zde to byla spíše odborná veřejnost) a na základě zpětné vazby dále iterovat, až dojdeme k nejlepšímu možnému výsledku. Našimi hlavními poradci v tomto směru byly zejména paní doktorky Mahulena Exnerová a Lucie Hrdličková, ředitel CPM Martin Loučka, Jiří Krejčí a další odborníci v oboru. Moc jim za jejich pomoc děkujeme, bez nich a jejich přispění by náš projekt jen těžko vzniknul.

Zásadním závěrem z těchto konzultací bylo, že potřeba dedikovaného lůžkového dětského hospice nejenže v ČR existuje, ale je velmi palčivá.

Dále přišla na řadu otázka formy, a věcí s ní spjatých. Co vlastně zakládáme – nadační fond, nadaci, nebo ještě něco jiného? Má jít o pomoc na dobu určitou nebo neurčitou („perpetual“ vs. „sunset“ mód)? Jak se dá taková organizace postavit, aby se minimalizovala rizika výpadků financování / kontinuity do budoucna? Jaká má být role naší rodiny – ať už zakladatelů, tak našich dětí a dalších rodinných příslušníků? Zdálo se, že s každou zodpovězenou otázkou vznikly hned dvě další, a bylo jasné, že bude opět potřeba obrátit se na odborníky. Volba padla na organizaci Via Clarita, která je přímo zaměřená na konzultační činnost v oblasti filantropie. Dámy Dagmar Goldmannová, Míša Kreuterová a Katka Ronovská pro nás byly velkou oporou v této i dalších fázích – děkujeme!

Velice nás bavilo i sepisování zakládací listiny nadace. Pro začátek jsme dostali prázdný mustr. Bylo pro nás docela překvapením, že jeho hned první paragraf zněl: „Vzhledem k tomu, že…“ – a až v dalších částech dokumentu se psalo o věcech, které jsme čekali – např. jakému účelu má nadace sloužit, jací lidé v ní budou figurovat, atd. Věta „Vzhledem k tomu, že“ nás ale přiměla udělat pár kroků zpět, a skutečně se zamyslet nad tím, o co se vlastně snažíme. Trvalo nám to několik večerů a ještě více lahví toskánského červeného, až jsme dospěli k finální verzi. 

Tady je:

Vzhledem k tomu, že:

   A) svět je nespravedlivý a nám to vadí;

   B) chceme pomoci vyvažovat to, že někdo nemá to, co mnozí z nás považují za samozřejmost;

   C) máme blízko k tématu závažně nemocných dětí;

   D) rádi bychom vynaložili svoje vlastní prostředky k podpoře rodin, kterých se toto téma týká;

zakládáme touto listinou Nadaci rodiny Vlčkových.


Další věcí byla volba správných lidí do orgánů nadace. S přihlédnutím k velikosti NRV bylo třeba počítat se třemi lidmi ve správní radě a třemi lidmi v radě dozorčí. Samozřejmě jsme počítali s tím, že já a Katarína budeme sami působit ve správní radě, takže hledání se zaměřilo na čtyři další členy. Velkou otázkou bylo, jaké profily lidí budeme vlastně potřebovat. Bylo nám jasné, že nutnou podmínkou je vysoký morální kredit a osobní integrita, ale nebylo nám zatím jasné, zda preferovat odborníky z oboru paliativní péče, nebo spíš lidi s finančním a právním backgroundem. Nakonec jsme se rozhodli pro druhou možnost, s přihlédnutím ke klíčovým otázkám trvalé udržitelnosti, finanční disciplíny, znalosti regulatorního prostředí atd.; lidé z medicínského/paliativního oboru budou spíše potřeba později v managementu.

Jsme nadšení z toho, že do řídících orgánů se nám nakonec podařilo získat opravdové osobnosti. Ve správní radě je s námi Ladislav Sekerka, který má bohaté zkušenosti z bankovního prostředí a správy rozsáhlých majetků, mimo jiné ze svého 12-letého působení ve švýcarské bance UBS. V dozorčí radě pak sedí Alan Rassaby, jeden z mých nejvěrnějších spolupracovníků v Avastu, Jan Žůrek, bývalý řídící partner poradenské společnosti KPMG CZ, a Lubor Žalman, bývalý generální ředitel a předseda představenstva české Raiffeisenbank. Je potřeba říci, že ani jeden z nich nezaváhal naši nabídku přijmout, a též že všichni vykonávají svou funkci bezplatně. Pánové, děkujeme z celého srdce za vaši důvěru a těšíme se na všechno, co nás v rámci NRV čeká – bude to jízda!

V této fázi projektu též přišla na řadu práce právníků a daňařů, připravující konkrétní listiny, smlouvy, atd. K tomuto účelu jsme si zvolili kancelář KŠB, konkrétně partnera Vlastu Piheru a Simonu Hornochovou. Oba odvedli skvělou práci, a to plně v režimu pro bono, tzn. bez nároku na honorář. Děkujeme moc!

Dalším samostatným úkolem bylo vytvoření webu. Moje „geekovské“ srdce zaplesalo při zjištění, že je potenciálně k dispozici doména nrv.org. Nebylo to sice levné, ale nakonec se ji podařilo získat! Co se týče samotných stránek, chtěli jsme spíše jednodušší, ale aby na nich byly všechny důležité informace a graficky aby přivedly návštěvníka do té správné emoce. A aby tam byl blog! 😊 Přípravu webu jsme svěřili agentuře Kristián a myslím, že odvedli výbornou práci. Musím říct, že zejména ke konci to bylo opravdu intenzivní – děkujeme!

Na konci února jsme též absolvovali fotografování s Tomášem Nosilem a jeho týmem. Tomáš opět dokázal, že je opravdovou špičkou ve svém oboru – jeho fotografie jsou úžasné. Děkujeme Tomáši, Zdeňko, Miriam a Zlatko!

Jak se blížil 15. březen a s ním samotné spuštění, zbývaly dvě poslední – ale zásadní role. A to role komunikace/PR, a role celkového projektového řízení a koordinace.

Té první se zhostil Mirek Čepický, bývalý ředitel komunikace Vodafonu a spolumajitel agentury I’m PR. Mirek pro nás pečlivě připravil celkový komunikační plán a velmi trpělivě a citlivě nás provedl celým tím mediálním kolotočem, který následoval – tak, aby pro nás bylo všechno co nejkomfortnější a časově nejméně náročné. A povedlo se mu to skvěle. Mirku, opravdu děkujeme a doufáme, že naše spolupráce bude pokračovat!

Celkové koordinace se ujala paní ředitelka Zlaté rybky, Karin Pospíšilová. Karin je pro nás a naše projekty ten nejdůležitější člověk, s neuvěřitelnou energií, zápalem pro věc a schopností tvořit. Karin, obrovská poklona, bez Vás by NRV nikdy nemohla vzniknout.

Dnes je 20.3.2021, tedy pět dní od spuštění naší nadace. Vypadá to, že do světa vstoupila úspěšně. Je ještě mladičká, našlapuje pomalými, nejistými krůčky, ale začíná se už rozhlížet kolem sebe. A myslím, že ji to i baví a na světě se jí líbí. A to i díky vám všem, protože vaše odezva předčila veškerá očekávání. Např. téměř 11 tisíc „lajků“ a stovky komentářů pod facebookovým postem DVTV lámou rekordy, podobně Česká televize, Deník N, Magazín reportér, různé sociální sítě atd.

Jsme skutečně velice vděčni za všechny pozitivní ohlasy a důvěru, která se nám dostává všemožnými způsoby. Podpora a nadšení nejen přátel, ale široké veřejnosti je pro nás obrovským povzbuzením a zároveň silným závazkem.

Zdá se, že téma podpory rodin se závažně nemocným dítětem dokáže vzbudit celospolečenský zájem a velice nás těší, že se najde spousta lidí, kteří před tímto těžkým, ale důležitým tématem nezavírají oči, ale naopak – hledají cesty, jak se do pomoci zapojit. To je pro nás další cenný rozměr mediální vichřice, která se přehnala v nečekané síle. Byli bychom vděčni, kdyby zájem o osud rodin, které má naše nadace podpořit, neupadal. Kdyby naše aktivita mohla být inspirací či podnětem k hledání cest podpory nemocných dětí pro další lidi dobré vůle. Je zřejmé, že jich není málo.

Rádi bychom zdůraznili, že v naši zemi nejsme první ani poslední, kdo vynakládá své úsilí na poli dětské paliativní péče. Naše nadace má za cíl podpořit a rozšířit aktivity, které v posledních letech výrazně posouvají a zvyšují úroveň dětské paliativní péče v ČR na mnoha úrovních. Je to například činnost dětské sekce ČSPM ČLSJEP, nově vznikající konziliární týmy nemocniční dětské paliativní a podpůrné péče, zejména ten první ve FN Motol, oddělení následné či dlouhodobé intenzivní péče v nemocnici Hořovice a Vojenské nemocnici Olomouc, ostravský dětský mobilní hospic Ondrášek a další nově vznikající dětské mobilní hospicové týmy, dětská centra zajišťující sociální respitní pobyty závažně nemocných dětí a jejich rodin, a Institut Pallium, který vznikl v roce 2020 s cílem rozvoje odborného vzdělávání v oboru dětské paliativní péče u lékařů i zdravotních sester a osvětu dětské paliativní péče na politické i veřejné úrovni. Naše nadace nechce být ostrovem, ale spíš střípkem v mozaice služeb a aktivit, které již mají za sebou spoustu práce, na které můžeme stavět.

Co se týče našeho aktuálního záměru – tedy vybudování dětského lůžkového hospice a navazujícího střediska paliativních služeb – ani zde nejsme jediní, natož první, kdo s touto myšlenkou a plánem přišel. Například v Brně je již vypracován projekt na výstavbu dětského lůžkového hospice Dům pro Julii, v Plzni vznikl projekt výstavby dětského lůžkového hospice Domov a v Malejovicích se pracuje dětském lůžkovém hospici Klíček. Každý z těchto projektů je v jiné fázi realizace a je závislý na finanční podpoře veřejnosti. Přejeme mnoho úspěchů na cestě ke společnému cíli všem, kteří se na tuto cestu vydali již před námi i těm, kteří na ni nastoupí po nás. 

Kéž by se v dohledné době podařilo naplnit potřeby paliativní péče dětských pacientů a jejich rodin. Naším odhodláním je tomu být co nejvíce nápomocni. 🙏