Je od roku 2021 vedoucí kanceláře Nadace. Předtím pracovala téměř deset let, s přestávkou dvou rodičovských dovolených, v obchodním oddělení Britského velvyslanectví v Praze. Zkušenosti nasbírala mimo jiné i na Úřadu vlády ČR. V roce 2009 byla součástí týmu, který organizačně zajišťoval první předsednictví ČR v Radě EU. Jana pochází z Jeseníku a vystudovala politologii na Univerzitě Palackého v Olomouci.