V Nadaci má na starosti administraci CRM systému, ve kterém se propojují data, aplikace a dokumenty, se kterými organizace pracuje. V oblasti hromadného zpracování dat se pohybuje už od absolvování ČVUT. Měnil se pouze typ spravovaných dat – po původních geodetických a dopravních se v posledních letech zaměřuje na data neziskových organizací. Vedle Nadace působí v organizaci Sue Ryder a příležitostně i v dalších neziskovkách.