Je architekt, který se podílel na stavbě několika krásných a tituly oceňovaných staveb v různých místech Česka. Za všechny jmenujme Café Fara, kostel v Sazovicích nebo Vilu vnitřní krajina. Jako vedoucí projektu Cibulka od začátku zastřešuje všechny stavební a architektonické práce na usedlosti. Zároveň navrhl novou podobu a bude řídit rekonstrukci domku zahradníka.