Má v Nadaci na starosti programové řízení. Před tím pracoval sedm let jako ředitel Nadace Komerční banky – Jistota a věnoval se projektům zaměřeným na ranou péči, pomoc sociálně hendikepovaným dětem a dospívajícím, zdravotně hendikepovaným dospělým, na péči o seniory a taktéž na hospicovou a paliativní péči. Patnáct let spolupracoval s Českou asociací streetwork, z.s. na vzdělávací a popularizační činnosti oboru nízkoprahových sociálních služeb a rozvoji terénní práce s dospívajícími na internetu a sociálních sítích. Dříve pracoval mimo jiné v Dětském krizovém centru. Jako vedoucí Programové komunikace České televize stál u zrodu sbírkového projektu Pomozte dětem. Vystudoval sociální pedagogiku.