Díky své původní profesi stavební inženýrky obohacuje tým o důležité znalosti, které budou užitečné zejména při rekonstrukci usedlosti Cibulka. Zároveň má zkušenosti z neziskových organizací, státní správy i byznysu. Aktuálně jako vedoucí Kanceláře Senátu zastupuje tuto instituci navenek a je zodpovědná za její chod.