Rozšířila tým Nadace, aby se věnovala programovému řízení a to zejména oblasti vzdělávání v budoucím vzdělávacím centru na Cibulce. V roce 2013 založila svou vzdělávací společnost, která organizuje zdravotnické stáže v mnoha specializacích pod vedením zkušených mentorů pro studenty z celého světa. Pravidelně pomáhá neziskovému sektoru, kde rovněž profesně začínala s projekty pro mládež v týmu Respekt institutu. Mimo to se věnuje jazzu a také organizování akcí včetně těch hudebních.