14

červen
2022

Vyhlašujeme první výzvu na podporu péče o děti a děkujeme všem dárcům z Cibulka Open

Finanční sbírka spojená s festivalem Cibulka Open 2022 překonala naše očekávání. Celkem 405 dárkyň a dárců přispělo dohromady částkou 416 987 Kč. Velmi děkujeme všem, kteří sbírku podpořili. Vážíme si důvěry všech dárců! V Nadaci jsme se předem zavázali, že ke každé věnované koruně přidáme další tři.

Proto jsme vybranou částku navýšili na 1 667 948 Kč. Přidáváme ji k původně plánovaným 5 milionům na grantovou výzvu. Na podporu péče o vážně nemocné děti tedy v této fázi rozdělíme 6 667 948 korun. Právě jsme zveřejnili naši první otevřenou grantovou výzvu. Myslíme v ní na vzdělávání a podporu odborníků, kteří pečují o vážně nemocné děti a pomáhají jejich rodinám. Zaměříme se i na budoucí lékaře a zdravotní sestry. Podpoříme profesionály nejen v rozvoji odbornosti, ale také v možnostech pečovat při náročné práci o své duševní zdraví.

Kromě finančních darů jste nám poslali i desítky povzbudivých vzkazů. I za ně vám moc děkujeme. Vzkazy měly společného jmenovatele – přání, aby se propojovaly světy zdravých, nemocných, šťastných, spokojených i těch, ke kterým se štěstí zatím obrací spíš zády.

O to se s vaší pomocí budeme v Nadaci rodiny Vlčkových snažit i nadále. Ještě jednou děkujeme za důvěru všem, kteří nás podpořili.