3

březen
2022

Architekt roku 2021 Petr Stolín: Cibulka nabídne pocit hojivého klidu

Dnes zveřejníme novou podobu usedlosti Cibulka. Vybrali jsme ji díky důležité a výborné pomoci poroty soutěžního architektonického workshopu, která jednotlivé projekty hodnotila. Porota byla složená z odborníků na architekturu, zdravotnictví a sociální péči. Jejím členem byl i architekt Petr Stolín, s nímž jsme, stejně jako dříve s dalšími porotci, udělali krátký rozhovor.

Co Vás na usedlosti Cibulka nejvíce zaujalo?

Takových míst je po České republice asi ještě mnoho, ale zde konkrétně Cibulka dostane nyní nový život a bude plnit humanitní funkci, která tu dosud chybí.

Jaké parametry jsou z vašeho pohledu pro dobré budoucí fungování Střediska dětské paliativní péče a lůžkového hospice na Cibulce nejdůležitější a jak jste je promítl do hodnocení jednotlivých návrhů?

Bude to určitě celková vyváženost a citlivost návrhu mezi potřebnými funkcemi nové moderní části hospice a staré budovy společně v kombinaci s přilehlým parkem.

V čem vidíte přednosti areálu Cibulky a jeho okolí pro plánované budoucí využití? 

Nejvíce je to asi pocit soukromí a hojivého klidu, který nabídne nově vložené genius loci.

Co vás na výběru z návrhů na Cibulku a práci v porotě nejvíc těšilo?

Byl to architektonický dialog, který jsme mohli s kolegy vést. Je to nejcitlivější přístup, kde získáte prostor a partnera pro uvažování nad místem.

Jak běžné je v ČR, nebo případně i v zahraničí, vybírat architektonickou podobu zdravotnického zařízení podobným způsobem, jako se to děje u Cibulky?

Myslím, že na případě Cibulky se jedná o jeden z mála příkladů, které se postupně začínají objevovat.

Jak náročné bude vše stihnout do října 2026? 

Náročné to bude velmi, ale takovýto rychlý spád bývá často velkým motivačním motorem pro všechny zúčastněné strany.

Petr Stolín je architekt, vysokoškolský pedagog a vedoucí katedry architektury Fakulty umění a architektury v Liberci. Od roku 1993 vede v Liberci vlastní ateliér a za svou tvorbu získal řadu cen z domova i zahraničí. Je dvojnásobným držitelem České ceny za architekturu a v roce 2021 získal titul Architekt roku. V autorském tandemu s Alenou Mičekovou realizoval oceněné experimentální ZEN-houses nebo Mateřskou školu Nová Ruda ve Vratislavicích nad Nisou. Díky jeho přístupu patří do nepočetné skupiny současných českých architektů, jejichž tvorba snese srovnání se světovou špičkou oboru. Důvodem úspěchu je především dlouhodobé ohledávání základních kvalit stavebního umění, které jej přivedlo k rozvinuté poetice střídmosti.

V porotě architektonického workshopu byli tito odborníci: architekt Roman Brychta, architekt Petr Stolín, krajinářská architektka Markéta Veličková, vedoucí lékařka dětského podpůrného týmu, pediatr a dětský onkolog Lucie Hrdličková z Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol, ředitel Domova Sue Ryder Matěj Lejsal, ředitelka Nadace rodiny Vlčkových Ivana Plechatá a zakladatelé Nadace rodiny Vlčkových Katarína a Ondřej Vlčkovi.