14

červen
2022

Nadace rodiny Vlčkových vyhlašuje otevřenou grantovou výzvu „Vzdělávání, síťování, budování kapacit a zvyšování povědomí o dětské paliativní péči“

Hlavním cílem výzvy je budování odborných kapacit dětské paliativní péče (DPP), zatraktivnění oboru dětské paliativní péče, zvýšení povědomí o významu a principech dětské paliativní péče a vytváření podmínek pro komplexní podporu rodin s vážně nemocnými dětmi. A to zejména prostřednictvím síťování poskytovatelů a odborníků v rámci DPP a vzdělávání současných i budoucích odborných profesí. Smyslem výzvy je také předávání dobré praxe a motivování udržet dobrou praxi v oboru. 

Nadace v rámci grantové výzvy podpoří:

  1. Neformální, formální a specializační vzdělávání a podpora v dětské paliativní péči pro profesionály a dobrovolníky dětské paliativní péče, dále pracovníky odlehčovacích a zdravotně respitních služeb a také vzdělávání budoucích zdravotníků (lékařů i zdravotních sester). Jedná se tedy o příklady nové dobré praxe (neakreditované, mimo oficiální osnovy atp.), dále akreditované i specializační vzdělávání posilující kompetence potřebné pro jednotlivé profese, péči o jejich duševní zdraví, rozvoj osobnosti, ale také zkvalitnění přípravy na budoucí povolání atd.  
  2. Jednorázové akce/aktivity jako jsou například odborné konference, kulaté stoly odborníků, vydávání publikací apod., které přispívají ke zvýšení povědomí o dětské paliativní péči jak mezi laickou veřejností, tak odborníky, ale také například mezi politiky a zákonodárci. Důraz je kladen také na spolupráci jednotlivých expertů, poskytovatelů péče, akademických pracovníků a organizací v oblasti DPP v zájmu kultivace vzájemných vztahů.
  3. Síťování mezi jednotlivými aktéry dětské paliativní péče a péče o vážně nemocné děti a jejich rodiny, mezioborovou spolupráci, spolupráci se zahraničím, budování leadershipu a předávání dobré praxe, vytváření partnerství mezi jednotlivými poskytovateli DPP a odborníky, mentoring, inovace, posilování kompetencí stávající mobilní specializované paliativní péče pro dospělé v péči o dětské pacienty.
  4. Studie a výzkumné aktivity, které pomohou zmapovat současnou situaci v rámci dětské paliativní péče a péče o vážně nemocné děti, umožní srovnání s dobrou praxí v zahraničí a definují doporučení pro rozvoj perinatální a dětské paliativní péče.

Projekty přijímáme do 16. srpna 2022 v prostředí systému Grantys, který je dostupný zde: https://www.nrv.grantys.cz. Zahájení realizace projektu je možné od 1. října 2022 a délka projektu je max. 15 měsíců.

Celé znění výzvy si můžete stáhnout zde.

(Foto je z Unsplash)