31

březen
2021

Nadace rodiny Vlčkových má za cíl pomoci dostat dětskou paliativní péči mezi světovou špičku

Nadaci založili v březnu 2021 manželé Katarína a Ondřej Vlčkovi. Navázali tím na aktivity své organizace Zlatá rybka, plnící přání vážně nemocným dětem. Ta za prvních sedm let svého fungování splnila sny více než 800 dětem a pokračuje ve svém poslání dál. Plnění přání malých pacientů se značně nejistou budoucností vnáší do jejich vyčerpávající každodenní reality radost a přispívá k duševní pohodě celých rodin.  

Povzbuzeni úspěchy Zlaté rybky se Katarína a Ondřej Vlčkovi rozhodli svou pomoc dále zintenzivnit a pustili se do tématu vážně nemocných dětí strategičtěji. Po svých čtyřicátých narozeninách na to vyčlenili zhruba 40 procent svého celkového majetku, částku 1,5 miliardy korun. Aktiva v této hodnotě přesunuli do nadační jistiny nově založené Nadace rodiny Vlčkových, přičemž to udělali tak, aby je z této Nadace už nikdo – ani oni samotní – nemohl v budoucnu vyjmout. Účel Nadace zakladatelé definovali jako pomoc dětem s život limitujícím nebo život ohrožujícím onemocněním, a to konkrétně pomoc v oblasti paliativní péče. Chtějí ji v České republice rozvíjet a přispět k tomu, aby byla v co nejlepší kvalitě dostupná všem, kteří ji potřebují. Vložené prostředky mají sloužit výhradně pro plnění nadačních cílů.

Dlouhověkost Nadace je zajištěna tím, že je nastavena v takzvaném perpetuálním módu: kapitál, který tvoří nadační jistinu, je průběžně investován, a teprve až výnosy z toho plynoucí jsou použity pro financování jednotlivých programů a iniciativ. To zajišťuje dlouhodobou finanční nezávislost a stabilitu, a tím i udržitelnost podporovaných programů. Podobným způsobem funguje například švédská Nadace Alfréda Nobela, z níž jsou již od roku 1901 vypláceny Nobelovy ceny. Na investiční strategii a kvalitu jednotlivých investic dohlížejí finanční experti, kteří byli jmenováni do správní a dozorčí rady Nadace.

Jasné zaměření, silný tým a dlouhodobý zdroj financování jsou dobrými předpoklady k tomu, aby Nadace rodiny Vlčkových mohla dosáhnout své hlavní ambice. Tou je posun dětské paliativní péče v ČR do roku 2031 mezi nejlepší na světě.

Podpora rodin, vzdělávání odborníků, zatraktivnění oboru i systémová změna

Jednou z cest k tomu je vybudování Střediska dětské paliativní péče a lůžkového hospice v pražské usedlosti Cibulka. Nadace tuto historickou stavbu, jejíž kořeny sahají až do 14. století a která se nachází na dohled od Fakultní nemocnice v Motole, koupila v notně zchátralém stavu v dubnu 2021. Zároveň se zavázala do roku 2026 celý areál kompletně zrekonstruovat a přebudovat jej právě na Středisko dětské paliativní péče. Cibulka by měla sloužit jako referenční stavba dětského lůžkového hospice, poskytujícího jak respitní (odlehčovací), tak i zdravotní služby na světové úrovni. O nemocné děti a jejich rodiny se zde budou starat desítky odborníků, od lékařů a sester přes fyzioterapeuty, psychology až po kaplany.

Cílem Střediska je v co nejlepší kvalitě poskytovat komplexní služby dětské paliativní péče a zároveň šířit povědomí o tom, jak konkrétně a znatelně může tento obor zlepšit kvalitu života všech členů rodin s vážně nemocnými dětmi. Středisko bude dostupné všem tuzemským rodinám s dětmi se závažnou diagnózou bez ohledu na jejich finanční situaci nebo sociální status. Zároveň bude přínosné i pro odborníky z celé republiky, pro něž bude organizovat pravidelná školení a workshopy sloužící ke sdílení zkušeností s nejlepšími českými i světovými kapacitami v oboru. Nadace jim bude poskytovat také další související programy.

Nadace rodiny Vlčkových bude svými aktivitami usilovat také o to, aby se dětská paliativní péče stala atraktivním oborem pro mladé lékaře a sestry, pro mediky i studenty dalších souvisejících profesí, kteří o své budoucí kariéře teprve přemýšlejí. Zároveň už od roku 2022 svými nadačními příspěvky podporuje rozvoj dalších odborných aktivit, organizací a zařízení, které se dětskou paliativní péčí zabývají.

Činnost Nadace se v neposlední řadě zaměří i na prosazování co nejrychlejších změn českého systému podpory rodin s vážně nemocnými dětmi. V současné době je podpora ze strany státu, zdravotních pojišťoven i dalších organizací poměrně omezená. Kvůli tomu se mnohé české rodiny ocitají v situacích, které jsou pro ně po všech stránkách extrémně náročné, až neřešitelné. To je potřeba změnit a zajistit, aby k plné škále služeb dětské paliativní péče měly přístup všechny rodiny s vážně nemocnými dětmi.

Všechny výše uvedené aktivity plánuje Nadace postupně posilovat a rozšiřovat, a to jak sama, tak prostřednictvím partnerů a dalších organizací. K opravdovému naplnění ambice dostat dětskou paliativní péči v ČR do roku 2031 na světovou úroveň bude potřeba efektivní součinnost a podpora celé řady jednotlivců a institucí a vybudování sítě dětských lůžkových hospiců poskytující dostatečnou kapacitu pro malé pacienty z celé republiky. Nadace rodiny Vlčkových je připravena být tomuto cíli co nejvíce nápomocna.