Aktuálně

Klára Trojanová pomáhá Cibulce od začátku a díky ní mnoho dalších

Hodně nám pomohla s oběma festivaly Cibulka Open. Nadchla pro ně totiž řadu dalších sousedů, kamarádek i členů vlastní rodiny. Klára Trojanová nás například...

Psycholožka: Průběh truchlení se hodně odvíjí od toho, co spolu rodina zažila před úmrtím dítěte

Psycholožka Gražina Kokešová Kleinová pomáhá lidem v nejtěžších životních chvílích, kdy je velká pravděpodobnost, že v rodině kvůli vážné nemoci zemře...

Vyhlašujeme první výzvu na podporu péče o děti a děkujeme všem dárcům z Cibulka Open

Finanční sbírka spojená s festivalem Cibulka Open 2022 překonala naše očekávání. Celkem 405 dárkyň a dárců přispělo dohromady částkou 416 987 Kč. Velmi...

Nadace rodiny Vlčkových
vznikla za účelem podpory
rodin zasažených závažným
onemocněním jejich dítěte.
image

Naším cílem

je umožnit, aby mohli rodiče společně s nemocnými dětmi prožít i v nejtěžším období svého života co nejvíce radosti – bez ohledu na to, v jaké fázi nemoci se dítě nachází.

 
image

Naší hlavní prioritou

je rozvoj dětské paliativní péče v České republice a vybudování sítě služeb, které reflektují potřeby rodin pečujících o dítě se závažným onemocněním.

Nemáme moc zvrátit jejich osud.

Máme ale vůli neodvracet zrak
a naplňovat jejich potřeby.

Naše projekty

Zlatá Rybka již od roku 2014 plní přání dětem se život limitujícím onemocněním. Jejím cílem je, aby bylo plnění přání součástí léčby každého dítěte v ohrožení života. V období 2015–2021 splnila Zlatá rybka přání více než 650 dětem.

Navštívit web

Dětský hospic
a paliativní středisko

Ve spolupráci s odborníky na dětskou paliativní péči pracujeme na vytvoření nového dětského hospice a střediska navazujících podpůrných služeb pro nemocné děti a jejich rodiny.

Více informací

Sídlem dětského hospice, střediska navazujících podpůrných služeb, Zlaté rybky a Nadace rodiny Vlčkových bude usedlost Cibulka. Koupili jsme ji v havarijním stavu. Do roku 2026 ji obnovíme. Součástí budou i prostory pro veřejnost.

Navštívit web

O nás

Zakladateli NRV jsou manželé
Katarína a Ondřej Vlčkovi.
profil NRV

Správní rada

Ondřej Vlček

působí jako generální ředitel společnosti Avast. Spolu se svým týmem realizuje vizi Avastu zaměřenou na ochranu lidí v digitálním prostoru. Před jmenováním do funkce generálního ředitele byl prezidentem spotřebitelské divize, technickým ředitelem a důležitým členem týmu, který v roce 2018 uvedl Avast na londýnskou burzu. Ondřej získal inženýrský titul v oboru matematické modelování na ČVUT v Praze a je mezinárodně uznávaným odborníkem na počítačovou bezpečnost; v minulosti mj. vystupoval na celé řadě významných konferencí, jako RSA, Web Summit, Black Hat a SXSW.

Katarína Vlčková

od roku 2013 pracuje v domácím hospici Cesta domů, kde pečuje jako lékařka o dětské i dospělé pacienty. Setkávání s umírajícími pacienty a s jejich rodinami a spolupráce s hospicovým týmem ji stále naplňuje a obohacuje. Svou profesní dráhu zahájila v roce 2004 krátkým působením v nemocnici Beroun, po kterém následovala osmiletá rodičovská dovolená se syny Matějem, Adamem a Danielem. Katarína vystudovala 1. lékařskou fakultu UK v Praze a dnes se věnuje i přednáškové a osvětové činnosti v oblasti paliativní medicíny.

Ladislav Sekerka

je od roku 2016 partnerem v Consillium Family Office. Předtím přes 12 let působil ve švýcarské bance UBS (nejprve ve Vídni a následně v Curychu), kde měl na starosti správu majetku HNWI, UHNW a family offices ve střední Evropě. Ladislav je absolventem Harvard Business School a zároveň má magisterský titul z Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a inženýrský titul z ekonomie na VUT v Brně.

Jana Vohralíková

díky své původní profesi stavební inženýrky obohacuje tým o důležité znalosti, které budou užitečné zejména při rekonstrukci usedlosti Cibulka. Zároveň má zkušenosti z neziskových organizací, státní správy i byznysu. Aktuálně jako vedoucí Kanceláře Senátu zastupuje tuto instituci navenek a je zodpovědná za její chod.

Dozorčí rada

Alan Rassaby

praktikoval právo v Austrálii a Spojených státech a byl hlavním právním poradcem čtyř veřejně obchodovaných společností. Od roku 2013 působil jako hlavní právník ve společnosti Avast, z níž v červnu 2020 odešel do penze. Od té doby se věnuje převážně konzultační činnosti, koučování a mentorování. Alan je velkým příznivcem a podporovatelem neziskového sektoru a během své kariéry pracoval ve správních radách několika neziskových organizací. Donedávna byl též předsedou dozorčí rady Nadačního fondu Avast. Alan má právnický titul z University of New South Wales v Sydney a z LSE v Londýně.

Jan Žůrek

je od roku 2016 prezidentem České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj. Byl jedním ze dvou zakladatelů kanceláře KPMG v Praze, v letech 2010–2016 byl jejím řídícím partnerem. V současnosti se vedle podnikatelských projektů věnuje i obecně prospěšné činnosti – člen správní rady Cesty domů nebo ekonomické rady Arcidiecéze pražské. V roce 2018 spolu s dalšími investory založil noviny Deník N a dnes je členem správní rady Nadace Independent Press, která za Deníkem N stojí. Jan má inženýrský titul z VŠE v Praze a mezi jeho záliby patří česká historie – její bílá i temná místa.

Lubor Žalman

je zakládajícím partnerem v EnCor Wealth Management, kde se vrací ke kořenům investičního bankovnictví a buduje jedinečný investiční butik pro HNWI klienty. Předtím zastával funkci předsedy představenstva a generálního ředitele Raiffeisenbank ČR, kterou přeměnil z okrajového hráče na jednu z pěti největších bank na českém trhu. Svou kariéru začal v Komerční bance, kde se po pěti letech propracoval na pozici vrchního ředitele divize finanční trhy. Tři roky též působil ve společnosti McKinsey & Company, kde se věnoval poradenství v oblasti bankovnictví a pojišťovnictví pro střední a východní Evropu. Lubor vystudoval fyziku na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze.

Náš tým

Ivana Plechatá

je od července 2021 ředitelkou Nadace. Mezi lety 1998 a 2006 vedla Domov Sue Ryder, jehož počáteční etapa byla podobná příběhu usedlosti Cibulka. Následně do roku 2011 vedla Sue Ryder International s projekty v Evropě a Africe. Má zkušenosti s jednáními na mezinárodní úrovni, ale i v české politice, kde byla v 90. letech jako poslankyně členem Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku. Dlouhodobě je aktivní v organizacích podporujících pacienty.

[javascript protected email address]

(více)

Jana Krákorová

je od roku 2021 vedoucí kanceláře Nadace. Předtím pracovala téměř deset let, s přestávkou dvou rodičovských dovolených, v obchodním oddělení Britského velvyslanectví v Praze. Zkušenosti nasbírala mimo jiné i na Úřadu vlády ČR. V roce 2009 byla součástí týmu, který organizačně zajišťoval první předsednictví ČR v Radě EU. Jana pochází z Jeseníku a vystudovala politologii na Univerzitě Palackého v Olomouci.

[javascript protected email address]

(více)

Ivana Dvořáková

si po studiu na FA ČVUT a spolupráci s význačnými českými ateliéry (např. Projektil) prohlubovala profesní znalosti v rámci dlouhodobých pobytů v zahraničí. Cit pro detail a řád, osvojený dlouholetým působením v Německu, a schopnosti improvizace a zvládaní stresových situací, nabyté během pobytu na Filipínách, využívá například při přípravách stavebního programu a architektonické soutěže Nové Cibulky a návrhu a rekonstrukce domku zahradníka.

[javascript protected email address]

(více)

František Brychta

je architekt, který se podílel na stavbě několika krásných a tituly oceňovaných staveb v různých místech Česka. Za všechny jmenujme Café Fara, kostel v Sazovicích nebo Vilu vnitřní krajina. Jako vedoucí projektu Cibulka od začátku zastřešuje všechny stavební a architektonické práce na usedlosti. Zároveň navrhl novou podobu a bude řídit rekonstrukci domku zahradníka. 

[javascript protected email address]

(více)

Mirek Čepický

od startu Nadace se kompletně stará o její komunikaci včetně organizování akcí pro veřejnost. Do roku 2015 pracoval jako ředitel komunikace Vodafonu, následně prostřednictvím své PR agentury pomáhal s interní či externí komunikací desítkám firem a neziskových organizací. Po absolvování VŠE v Praze v roce 2003 pracoval několik let jako reportér v Hospodářských novinách a Aktuálně.cz. Příležitostně publikuje dodnes, v roce 2021 dokončil knihu Gramofonka o největším světovém výrobci vinylů.

[javascript protected email address]

(více)

Jana Havlenová

vybudovala a mezi lety 2008 a 2020 řídila tým komunikace a dárcovství v Domově Sue Ryder. Jako mentorka dnes předává svoje zkušenosti mnoha dobročinným organizacím při spolupráci na rozvoji jejich aktivit. Jana se dlouhodobě zajímá o filantropii, působí jako předsedkyně výkonné rady koalice Za snadné dárcovství. Koordinuje také činnost Nadace Independent Press, která stojí za Deníkem N, a je jednatelkou Sdružení Sue Ryder. Jana vystudovala VŠE v Praze.

[javascript protected email address]

(více)

Kamila Lukášková

se 15 let věnovala personální práci v IT odvětví, naposledy vedla personální oddělení ve společnosti Avast, kde byla i členkou dozorčí rady Nadačního fondu Avast. Poté se přesunula do neziskového sektoru, kde 4 roky spolupracovala na projektu STK pro chlapy, který se zabýval prevencí onkologických onemocnění mužů. Současně absolvovala pětiletý psychoterapeutický výcvik v systemické terapii. V současné době má svou psychoterapeutickou praxi a nadaci pomáhá se zajištěním jejích personálních a vzdělávacích aktivit.

[javascript protected email address]

(více)

Martin Hrnčiřík

v Nadaci má na starosti oblast financí a provozu. Do roku 2022 pracoval jako finanční a správní ředitel ve společnostech skupiny ČEZ. Zkušenosti s finančním řízením v mezinárodním IT prostředí si osvojil v angažmá pro společnost Electronic Arts a to na pozici finančního ředitele regionu CEE. Část svého profesního života také zasvětil financím v oblasti pojišťovnictví společnosti Allianz a Credendo. Martin pochází z Liberce a vystudoval VŠE v Praze.

[javascript protected email address]

(více)

Jiří Kocourek

má v Nadaci na starosti programové řízení. Před tím pracoval sedm let jako ředitel Nadace Komerční banky - Jistota a věnoval se projektům zaměřeným na ranou péči, pomoc sociálně hendikepovaným dětem a dospívajícím, zdravotně hendikepovaným dospělým, na péči o seniory a taktéž na hospicovou a paliativní péči. Patnáct let spolupracoval s Českou asociací streetwork, z.s. na vzdělávací a popularizační činnosti oboru nízkoprahových sociálních služeb a rozvoji terénní práce s dospívajícími na internetu a sociálních sítích. Dříve pracoval mimo jiné v Dětském krizovém centru. Jako vedoucí Programové komunikace České televize stál u zrodu sbírkového projektu Pomozte dětem. Vystudoval sociální pedagogiku.

[javascript protected email address]

(více)

Katarína Carda

po absolvování francouzského jazyka a aplikované ekonomie na Palackého Univerzitě v Olomouci nastartovala svou kariéru jako brand manažerka mezinárodního marketingu ve společnosti Walmark bratrů Walachů. Pak se marketingu věnovala v úspěšných IT firmách v Česku i v zahraničí. Byla první Češkou ve Facebooku a pracovala mimo jiné také pro společnosti Socialbakers a Avast. Po deseti letech se rozhodla pro změnu, nejvíce ji naplňuje uplatnit své byznysové zkušenosti v neziskovém sektoru a pomoci druhým. V nadaci je zodpovědná za komunikaci, tvorbu online projektů a řízení programů. Katka je také květinová designérka, založila online a kamenné květinářství Believe in Unicorns na pražských Vinohradech.[javascript protected email address]

(více)

Barbora Vágnerová

rozšířila tým Nadace, aby se věnovala programovému řízení a to zejména oblasti vzdělávání v budoucím vzdělávacím centru na Cibulce. V roce 2013 založila svou vzdělávací společnost, která organizuje zdravotnické stáže v mnoha specializacích pod vedením zkušených mentorů pro studenty z celého světa. Pravidelně pomáhá neziskovému sektoru, kde rovněž profesně začínala s projekty pro mládež v týmu Respekt institutu. Mimo to se věnuje jazzu a také organizování akcí včetně těch hudebních.

[javascript protected email address]

(více)

Míša Šimková

rozšířila tým Nadace, aby se věnovala komunikaci, tvorbě textů na webové stránky a obsahu na sociální sítě. Již patnáct let pracuje jako copywriter na volné noze, věnuje se i psaní redakčních textů, dva roky byla hlavní editorkou Pravého domácího časopisu. Svou kreativitu uplatňuje i v oblasti fotografování a rukodělné tvorby, založila šperkařský projekt Macramenky.

[javascript protected email address]

(více)

Naše hodnoty

image

Profesionalita

Vše, co děláme, chceme dělat v nejvyšší možné kvalitě a na profesionální úrovni.

image

Svědomitost

Jsme zaměřeni na reálné výsledky a máme tah na branku.

image

Kreativita

Neustále inovujeme a hledáme nová, netradiční řešení.

image

Respekt

Ke všem, kdo nás potřebují, přistupujeme s maximální úctou a pokorou.

image

Velkorysost

Chceme vždy překonávat očekávání, která jsou na nás kladena.

image

Empatie

Snažíme se citlivě vnímat potřeby druhých a reagovat na ně.

Napsali o nás